Toestemming los kraambed

Je privacy en je persoonsgegevens

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgevens.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te ondertekenen en aan ons te geven, geef je aan van ons privacybeleid (zie www.midwivesdenbosch.com/privacybeleid) kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking van jouw (medische) gegevens.

Ik geef toestemming aan Vita Nova verloskundigen om mijn (medische) persoonsgegevens te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners en instanties. Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.

Wij vormen een digitaal en schriftelijk dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Je gegevens verwerken wij zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Wij informeren je huisarts elektronisch via Zorgmail aan het einde van je kraambed mochten er bijzonderheden zijn.
Na het afsluiten van de kraambedperiode delen we elektronisch medische informatie met het consultatiebureau. Het gaat hierbij enkel om gegevens over de zwangerschap en de bevalling. Deze informatie is belangrijk voor het consultatiebureau om goed in te kunnen schatten of er gezondheidsrisico’s zijn voor je kindje. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld complicaties tijdens de bevalling. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je kindje. Het consultatiebureau kan hier dan rekening mee houden
Indien je tijdens deze zwangerschap onder controle bent geweest of overgestapt bent naar een andere verloskundigenpraktijk, zullen wij zwangerschapsgegevens opvragen/doorsturen naar onze collega’s.
Mocht je tijdens de zwangerschap en bevalling onder controle zijn geweest in het ziekenhuis willen wij graag de gegevens opvragen om de zorg zo goed mogelijk te kunnen geven.

Aan onderstaande landelijke registratiesystemen leveren wij elektronische zwangerschapsgegevens aan.

Gegevensuitwisseling met betrekking tot neonatale hielprikscreening en de PSIE (Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)
Dit is een samenwerkingsverband van de vier beroepsverenigingen in geboortezorg met als doel de kwaliteit van zorg in de zorg rondom de geboorte te verbeteren
Het Verloskundig Casusregistratie Systeem van de Academie Verloskunde Maastricht is een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen.
Gegevensuitwissling in het kader van landelijke of regionale actuele onderzoeken. Vita Nova zal hiervoor altijd expliciete toestemming aan je vragen.